Vi mødes 1 gang om måneden.

Der arrangeres også 1-2 årlige meetup’s eller fototure.

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer, kurser og lignende samt ved deltagelse i nationale- og internationale konkurrencer og udstillingsarrangementer at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder såvel teknisk som kunstnerisk.

Derfor kan et klubmøde ud over billedsnak også indeholde emner af fotografisk / teknisk karakter.

   

Eksempel på sådan en klubaften :

Så er vi kommet til første klubmøde efter generalforsamlingen….nemlig torsdag den 9. marts

Der var deadline den 9. februar for deltagelse i Jyske 2023. Vi ser på hvilke billeder medlemmerne deltager med.

Er der andre konkurrencer med deadline i februar som du deltager i så tag gerne billederne med.

Det kunne f.eks. være Swedish International Exhibition of Photography 2023 DIGITAL.

Under den frie snak på generalforsamlingen snakkede vi lidt løst om macro-fotografering, udstyr og software.

Preben giver et kort oplæg om dette.

Preben vil også informere om at vi er ved at skifte til anden hjemmeside- udbyder hvorfor der kan være lidt midlertidige problemer med at tilgå hjemmesiden.

Efter kaffen vil se på øvrige medbragte billeder.