Klubaftener

Medborgerhuset 19.00 – 22.00

Næste klubaften

-------------------- Medlemsmøde d. 11. juni på Medborgerhuset,
Bindslevs Plads, Silkeborg, kl. 19.00